Gelire endeksli senet (GES) nedir? (Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin vade yapısı ne kadar, getiri oranı nedir?)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi maksadıyla Gelire Endeksli Senet (GES) İhraç edecek.

Gelire endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi talep toplama süreçleri 15 Haziran’da başlayacak.

Senetler 3 ayda bir kupon getirisi sağlayacak, ödemede taban getiri garantisi olacak.

GELİRE ENDEKSLİ SENET NEDİR, BİRİNCİ SEFER NE VAKİT İHRAÇ EDİLDİ?

Borsa İstanbul’un sitesinde yer alan bilgiye nazaran, yurt içi tasarrufların artırılması, Devlet İç Borçlanma Senetlerinin çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi emeliyle, Hazine tarafından 28 Ocak 2009 tarihinde birinci Gelire Endeksli Senet (GES) ihracı gerçekleştirilmiştir.

GES ihraçlarında getiriler, Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsündeki Türkiye Petrolleri Anonim İştiraki (TPAO), Devlet Gereç Ofisi (DMO), Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KIYEM) bütçeye aktarılan hasılat hisselerine endekslenmiştir.

Gelire Endeksli Senetler ile getirisi Devlet gelirleriyle ilişkilendirilen bir yatırım aracı yaratılmış olmaktadır. Kelam konusu senetlere uygulanacak taban kupon ödeme garantisi sayesinde yatırımcının gelir hissesindeki değişimden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olmaktadır.

Bu çerçevede, kelam konusu senetlerin getirilerine ait ödemelerin hesaplanmasında TPAO, DMO, DHMİ ve KIYEM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık ve altı aylık hasılat hisselerinin toplamı temel alınmaktadır. Gerçekleşen gelir tahsilatının Bütçe’de açıklanan azami fiyatların üzerlerinde olması durumunda yatırımcılara kelam konusu azami fiyat karşılıkları temel alınarak ödeme yapılır.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NDAN ‘GES’ AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tasarrufların Türk lirasından değerlendirilmesinin teşviki ve yatırımcı tabanının genişletilmesi için gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama süreçlerinin 15 Haziran’dan itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca, akşam saatlerinde duyurulan Türkiye İktisat Modeli çerçevesinde atılacak adımların ayrıntıları aktarıldı. Vatandaşların tasarruflarını Türk lirasında değerlendirmesini teşvik ve yatırımcı tabanının genişletilmesi emeliyle uygulanacak yeni çalışmaya ait şu açıklama yapıldı:

“Bakanlığımızca vatandaşların tasarruflarını Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi maksadıyla, GES talep toplama süreçleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir. Senede ait talep toplama süreçleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri bakanlığımız sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir. İhraç edilecek senetler 3 ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde taban getiri garantisi olacaktır. Senedin kupon ödemesinde temel teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı sonuncu getiri oranı, ihraç basamağında bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks kıymeti ile çarpılması yoluyla belirlenecektir.”

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.