İstanbul’da her 5 çalışandan biri işinden memnun değil

BETAM araştırmasına göre İstanbul’da çalışanların yüzde 17,4’ünün işinden memnun değil.

BETAM, “İstanbul’da İşten Memnuniyetsizlik” başlıklı araştırmasını yayımladı. Araştırma, 2021 Eylül ve 2022 Ekim aylarında İBB İSPER “İstanbul İşgücü Piyasası” raporu için gerçekleştirilen kapsamlı anketlerin verilerinin kullanıldı.

Araştırma sonuçları çalışanların yüzde 17,4’ünün işinden memnun olmadığını göstermekte. Eğitim düzeyleri dikkat alındığında daha çok düşük eğitimli ve yüksek eğitimli kadınların işlerinden memnun olmadıkları ortaya çıktı. Öte yandan yapılan işin kimi nitelikleri dikkate alındığında ağırlıklı olarak düşük gelirlilerin, çırak/stajyerlerin, fiziksel iş yapanların ve kayıt dışı çalışanların işlerinden memnun olmadıkları görülmekte.

Memnuniyetsizlik nedenleri 

Memnuniyetsizlik nedenleri arasında ücretlerin yetersizliği, çalışma saatlerinin uzunluğu ve işte terfi imkânlarının zorluğu öne çıkmakta.

Kadınlar memnuniyetsizlik nedeni olarak daha çok aldıkları ücreti (yüzde 39,3), çalışma saatlerini (yüzde 27,4), terfi imkânlarının olanaksızlığını (yüzde 26,5) ve eğitimleriyle işleri arasındaki uyumsuzluğu (yüzde 17,1) belirtmekte. Erkekler ise ağırlıklı olarak ulaşım güçlüğünden (yüzde 15,2) ve ağır veya sağlıksız iş koşullarından (yüzde 12,3) memnun olmadıklarını beyan etmekte.

Anketler işinden memnun olmayanların önemli bir bölümünün (yüzde 30,9) iş aramadığını da ortaya koymakta. Bu gruba memnun olmamasına rağmen neden iş aramadığı sorulduğunda, grubun yüzde 59,8’i daha elverişli bir iş bulamayacağını belirtirken, yüzde 18,9’u alışmış oldukları düzeni bırakmak istemediklerini belirtti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir