Bugün binlerce öğrenci ve öğretmen ders başı yapacak… Öğrencileri her yerde olduğu gibi okulda da bekleyen tehlikeler ve riskler var…

Feramuz Erdin yazdı

İlk ve orta dereceli okullar açılıyor. Öğrencilerin karşı karşıya olduğu başlıca güvenlik risklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Afetler: Deprem, sel gibi doğal afetler ile yangın gibi insan ve teknoloji kaynaklı afetler her an ve her yerde yaşanabilmektedir. Başta deprem için olmak üzere okulların güncel afet yönetimi ve müdahale planları olmalıdır. Eğitim saatinde meydana gelecek bir depremde herkesin hareket tarzı önceden belirlenmeli ve eğitim ve tatbikatlar ile kendilerine iyice öğretilmelidir. Çök, tutun, kapan ile tahliye tatbikatları bu işin sadece bir kısmıdır ve yetersizdir.

Bir deprem sonrasında velisi gelmeyen özelikle yaşı küçük öğrencilerin okuldan salınması uygun değildir. Günler boyunca sürecek olan zorunlu misafirlik için tüm planlamalar en ufak detayına kadar yapılmalıdır. İlk yardım, barınma, gözetme, güvenlik, lojistik ve fizyolojik ihtiyaçlar için en kötü senaryoya göre hazırlıklar planlanmalıdır.

Öğretmenlerin de doğal olarak kendi ailelerinin akıbetinin peşine düşmek isteyeceği hatırdan çıkarılmamalıdır. Çoğunlukla bekâr personel ve çevrede yaşayan güvenilir velilere görev tanımlanmalıdır.

Servisler ve Yol Güvenliği: Servisçilerin genelde öğrencilere kendi çocuklarıymış gibi sahip çıktıkları görülmektedir. Buna rağmen alkol ve madde sorunu olan kişilerin servislerde sürücü olarak görev aldıklarına da şahit olunmaktadır. Hız ve lakaytlık servis araçlarında yaşanan bir diğer sorundur. Kolluk birimleri, okul yönetimleri ve veliler yıl içinde sık sık denetim yaparak süreci gözetlemelidir.

Okul yollarındaki kaldırımlar genelde işlevsiz veya işgal altındadır. Trafik işaretleri ve trafik ışıkları çoğunlukla yetersizdir.

Fahri Trafik Müfettişliği benzeri bir uygulama getirilerek veliler veya okul görevlilerinin okul saatlerinde trafiği düzenlemek ve ceza yazmak üzere yetkilendirilmesine acil ihtiyaç vardır.

Uyuşturucu: Daha önceki birçok yazımızda da yazdığımız gibi uyuşturucu konusunda öğrenci öğrencinin kurdudur. Genç nesiller ise uyuşturucu satıcılarının hedef kitlesidir. Okul yönetimleri ve veliler öğrencideki tavır ve durum değişikliği, ortadan kaybolma süresinin fazlalığı ve aşırı harcama gibi durumlara dikkat etmelidir.

Tesbit edilen olumsuz durumlar derhal yetkili birimler ile paylaşılmalı ve bağımlıların bir an önce tedavisi yoluna gidilmelidir. Profesyonel destek almaktan asla kaçınmamalıdır.

Akran Zorbalığı, Taciz ve Şiddet: Israrlı akran zorbalığı, çeteleşen gençler ve yersiz kavgalar özellikle gencel arasında sıklıkla yaşanmaktadır. Okullarda ortam bulan bazı arkadaş gurupları uyguladıkları şiddet hoş görülür ve cezasız kalırsa bu tavrı sürdürme ve çeteleşme eğilimine girmektedirler. Taciz ve suiistimal de yine öğrencilerin karşı karşıya kalabileceği güvenlik risklerindendir.

Okul yönetimleri ve velilerin öğrencileri yakından takip etmesi ve şiddet uygulayan veya şiddet mağduru olan öğrencileri tesbit ederek gerekli yasal adımları atmaları gerekmektedir.

Kazalar: Açık bırakılan kablolar, bozuk merdiven korkulukları, açık bırakılan pencereler kazalara davetiye çıkarmaktadır. Okul yönetimleri ve öğretmenlerin bu konularda duyarlı olması, şahit oldukları olumsuzlukları düzeltilmek üzere yönetime bildirmeleri ve öğrencilerin bu alanı kullanmalarını engellemeleri gerekmektedir.

Öğrencilerin kendi aralarında yaptıkları abartılı şakalar da kazalara neden olabilmektedir. Öğretmen kadrosuna mutlaka ilk yardım eğitimleri verilmelidir.

Gıda Zehirlenmesi: Toplu yemek yenen yerlerde veya kantinlerde gıda zehirlenmesi yaşanması mümkündür. Bu yöndeki denetimlerin artırılması, soğuk zincir ve gıda güvenliği kurallarına uyulmasının yetkili kişilerce denetlenmesi gereklidir.

Okuldan Kaçma ve Kaçırılma: Öğrencilerin okuldan kaçması halinde, bunun ilk andan itibaren fark edilecek şekilde bir sistemin uygulanması gereklidir. Veliler vakit geçirmeksizin konudan haberdar edilmelidir.

Özelikle boşanmış eşler arasında görülen birbirinden çocuk kaçırma olaylarının en çok okul çıkışlarında yaşandığı bilinmektedir. Bu açıdan risk taşıyan çocuklar için özel uygulamalar getirilmelidir.

Okul Dışı Faaliyetler: Okul çevresinde işyeri bulunan bazı esnafın öğrencileri suiistimal ettiği haller söz konusu olabilmektedir. Öğrencilerin okul çevresinde vakit geçirdiği yerler de yine kolluk ve okul yönetimi ile velilerin farkındalığının yöneldiği yerler olmalıdır.

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx